nyheter

I Sverige har man gått långt för att minska belåningsgraden för bostäder. När man valde att införa bolånetak, vilket innebär att man behöver ha kapital för kontantinsatsen, ville man kyla ner bostadsmarknaden. I dagsläget hävdar FI att genomsnittsbostaden är belånad till 70 procent av dess värde. Trots detta finns oro till följd av prisökningar. Detta innebär att bostaden kan ha övervärderats och att lånet faktiskt överstiger fastighetens värde. I kombination med långa återbetalningstider varnar FI för obalans i ekonomin.

Det har varit en förbättring i fråga om återbetalning av lån på bostäder men det är fortfarande endast 57 procent av låntagarna amorterar på sina lån. 2011 var siffran 43 procent. Lägst antal personer som amorterar finns i gruppen med lån under 75 procent av husets- eller lägenhetens värde. Omkring 40 procent av dessa personer betalar av på sina lån. Återbetalningstiderna är långa, omkring 150 år, vilket är en tidsperiod som kan innebära stora skillnader i fråga om värde på huset eller lägenheten. Risken är att bostaden vid försäljning är värd mindre än lånet. Från FI skulle man helst få en situation var man betalar sitt lån inom 50 år. Detta är en verklighet som är långt bort.

nyheter

Kortare säljtider för utannonserade bostadsrätter och en stabil efterfrågan har blivit allt vanligare. Bostadsmarknaden verkar ha återhämtat sig från en tid av stiltje. Orsakerna till den optimistiska utvecklingen är många, men ännu finns inte tillräcklig stabilitet för att räkna med fortsatt positiv utveckling på marknaden. Dock talar såväl Södermäklarna som Länsförsäkringar fastighetsförmedling om bättre tider.

Stockholm har länge varit staden med högst bostadspriser, men utvecklingen prismässigt har varit starkast i Göteborg sedan en tid. Bakgrunden till prisökningen i Göteborg tros handla om det relativt sett är färre bostadsrätter till försäljning. Detta, i kombination med introduktionen av ”accepterat pris”, kan ha drivit upp priserna. Dock är det ännu inte tal om en stabiliserad prisnivå utan någonting som kan förändras.

Booli.se har tillhandahållit en mängd statistik för bostadsmarknaden. VD Anders Kyhlstedt höjer ett varningens finger och menar att det är för tidigt att luta sig tillbaka. Även om indikationen är att vi går mot en bättre boendemarknad är det stor skillnad mellan de mindre intressanta och de väldigt intressanta objekten. Först när marknaden hållit sig stabil en tid kan man göra en korrekt bedömning av hur marknaden kommer att se ut framöver. Trenden att våga sälja först och köpa sedan är dock någonting som visar på bättre utsikter.

nyheter

Den Svenska bostadsmarknaden har sedan en tid dragits med nedgång och bristande intresse för att köpa och sälja. Orsakerna till detta är många, men vi har kunnat se en viss återhämtning i statistik från booli.se. Åter verkar antalet objekt öka och försäljningarna gå snabbare igen. Erik Olsson, VD Erik Olsson Fastighetsförmedling, tror att en hel del av förklaringarna till nedgången kan ha psykologiska effekter. Det har varit stor oro i Europa under senaste året med katastrofala situationer i Grekland med flera. Detta påverkar också Svenska köpare som först nu kunnat släppa viss oro. Även Peter Storm, Södermäklarna, spår en ljus framtid vad gäller försäljningar.

Regeringen har, med Anders Borg i spetsen, varit skeptiska till de utlåningar som sker till bostadsköpare. Man har infört bolånetak och talat om strikta amorteringskrav. Detta är faktorer som klart påverkar bo-marknaden. Dessutom innebär dessa åtgärdsförslag att man utesluter 57 procent av de i 25-års ålder som inte har kapitalinsatsen till en egen bostad. I gruppen 26-35 år handlar det om 38 procent. Just lånetaket har fått stark kritik och utgör risk för att unga istället tar blancolån för kapitalinsatsen och därför gör insatsen kontraproduktiv. I nuläget kan man se en stabil efterfrågan men ett fåtal objekt. Detta trycker upp priserna och bidrar till större svårighet för den som inte redan har en bostad att sälja.