nyheter

Optimistisk bostadsmarknad

Kortare säljtider för utannonserade bostadsrätter och en stabil efterfrågan har blivit allt vanligare. Bostadsmarknaden verkar ha återhämtat sig från en tid av stiltje. Orsakerna till den optimistiska utvecklingen är många, men ännu finns inte tillräcklig stabilitet för att räkna med fortsatt positiv utveckling på marknaden. Dock talar såväl Södermäklarna som Länsförsäkringar fastighetsförmedling om bättre tider.

Stockholm har länge varit staden med högst bostadspriser, men utvecklingen prismässigt har varit starkast i Göteborg sedan en tid. Bakgrunden till prisökningen i Göteborg tros handla om det relativt sett är färre bostadsrätter till försäljning. Detta, i kombination med introduktionen av ”accepterat pris”, kan ha drivit upp priserna. Dock är det ännu inte tal om en stabiliserad prisnivå utan någonting som kan förändras.

Booli.se har tillhandahållit en mängd statistik för bostadsmarknaden. VD Anders Kyhlstedt höjer ett varningens finger och menar att det är för tidigt att luta sig tillbaka. Även om indikationen är att vi går mot en bättre boendemarknad är det stor skillnad mellan de mindre intressanta och de väldigt intressanta objekten. Först när marknaden hållit sig stabil en tid kan man göra en korrekt bedömning av hur marknaden kommer att se ut framöver. Trenden att våga sälja först och köpa sedan är dock någonting som visar på bättre utsikter.