nyheter

Digital marketing is a growing part of online marketing, which makes use of modern digital technologies including desktop computers, hand held devices and other electronic media and platforms such as the internet. It is the fastest growing sector in online marketing with over $20 billion estimated spent on e-marketing annually. Digital marketing encompasses the entire gamut from web design to search engine optimization to email marketing, from pay per click to display advertising to viral marketing.

Interested in additional reading on Internet marketing? Try out this site.

Internet marketing covers every bit and piece of information online-from the most relevant content to the most popular keywords used to attract visitors to the websites. Search engine optimization (SEO) is a type of internet marketing that focuses on optimizing the content and design of the website so that it ranks higher for key phrases. It aims at providing a better user experience through an improved search result experience for users by helping them find what they are looking for faster. For example, if someone were to search for ”motor insurance in Ohio”, an ideal search result for them would be” Ohio motor insurance” because this would be highly related to the subject matter.

Organic search marketing is one form of organic internet marketing in which the organic search results are favored over any paid search result. Organic search results are those which appear natural and relevant to the user and therefore are more likely to generate or retain a user’s interest. Paid search results are those which are paid for by the company in question, whether through pay per click, pay per lead, or some other form of advertising. Organic search results tend to gain a higher ranking through organic algorithms, meaning that sites with similar content have higher chances of showing high up in organic search results, but paid search results are also highly favored by many web users, as they are quicker and easier to access and more effective in delivering the desired results. Today, over 90% of Internet users prefer organic search results to paid search results, and the trend seems to be only going to grow.

nyheter

Hitta smarta lösningar

” Det spelar ingen roll hur vacker inredning du har om ditt hem ständigt är stökigt och fullt av prylar. Hemmet skall vara organiserat för att kunna se vackert och rogivande ut. För att ditt hem ska vara enkelt att hålla rent och kännas fint utan större ansträngning bör du definitivt satsa på praktisk och snygg förvaring. Du kan hitta mängder av fina boxar med härliga mönster eller färger, även snygga klädhängare för hallen. För att få plats med fler saker kan du även köpa sänglådor, dessa kan man då rulla fram från under sängen och förvara saker som lakan eller handdukar. Ett tips innan du sätter igång med din inredning hemma är att kolla på sidor som Pinterest. Här kan du nämligen få mycket bra inspiration i form av bilder på trender. Du söker enkelt på vad du vill, till exempel ”inredning 1920-tal” eller ”romantisk inredning”. ”

Läs om möbeldesign!

nyheter

För att få bra ranking på Google behövs två viktiga förutsättningar!
1. Bra innehåll på webbplatsen.
2. Länkar från relevanta källor.

Här finns en möjlighet att snabbt komma framåt! Färdiga hemsidor med bra innehåll underlättar för intresserade.

nyheter

I Sverige har man gått långt för att minska belåningsgraden för bostäder. När man valde att införa bolånetak, vilket innebär att man behöver ha kapital för kontantinsatsen, ville man kyla ner bostadsmarknaden. I dagsläget hävdar FI att genomsnittsbostaden är belånad till 70 procent av dess värde. Trots detta finns oro till följd av prisökningar. Detta innebär att bostaden kan ha övervärderats och att lånet faktiskt överstiger fastighetens värde. I kombination med långa återbetalningstider varnar FI för obalans i ekonomin.

Det har varit en förbättring i fråga om återbetalning av lån på bostäder men det är fortfarande endast 57 procent av låntagarna amorterar på sina lån. 2011 var siffran 43 procent. Lägst antal personer som amorterar finns i gruppen med lån under 75 procent av husets- eller lägenhetens värde. Omkring 40 procent av dessa personer betalar av på sina lån. Återbetalningstiderna är långa, omkring 150 år, vilket är en tidsperiod som kan innebära stora skillnader i fråga om värde på huset eller lägenheten. Risken är att bostaden vid försäljning är värd mindre än lånet. Från FI skulle man helst få en situation var man betalar sitt lån inom 50 år. Detta är en verklighet som är långt bort.

nyheter

Kortare säljtider för utannonserade bostadsrätter och en stabil efterfrågan har blivit allt vanligare. Bostadsmarknaden verkar ha återhämtat sig från en tid av stiltje. Orsakerna till den optimistiska utvecklingen är många, men ännu finns inte tillräcklig stabilitet för att räkna med fortsatt positiv utveckling på marknaden. Dock talar såväl Södermäklarna som Länsförsäkringar fastighetsförmedling om bättre tider.

Stockholm har länge varit staden med högst bostadspriser, men utvecklingen prismässigt har varit starkast i Göteborg sedan en tid. Bakgrunden till prisökningen i Göteborg tros handla om det relativt sett är färre bostadsrätter till försäljning. Detta, i kombination med introduktionen av ”accepterat pris”, kan ha drivit upp priserna. Dock är det ännu inte tal om en stabiliserad prisnivå utan någonting som kan förändras.

Booli.se har tillhandahållit en mängd statistik för bostadsmarknaden. VD Anders Kyhlstedt höjer ett varningens finger och menar att det är för tidigt att luta sig tillbaka. Även om indikationen är att vi går mot en bättre boendemarknad är det stor skillnad mellan de mindre intressanta och de väldigt intressanta objekten. Först när marknaden hållit sig stabil en tid kan man göra en korrekt bedömning av hur marknaden kommer att se ut framöver. Trenden att våga sälja först och köpa sedan är dock någonting som visar på bättre utsikter.

nyheter

Den Svenska bostadsmarknaden har sedan en tid dragits med nedgång och bristande intresse för att köpa och sälja. Orsakerna till detta är många, men vi har kunnat se en viss återhämtning i statistik från booli.se. Åter verkar antalet objekt öka och försäljningarna gå snabbare igen. Erik Olsson, VD Erik Olsson Fastighetsförmedling, tror att en hel del av förklaringarna till nedgången kan ha psykologiska effekter. Det har varit stor oro i Europa under senaste året med katastrofala situationer i Grekland med flera. Detta påverkar också Svenska köpare som först nu kunnat släppa viss oro. Även Peter Storm, Södermäklarna, spår en ljus framtid vad gäller försäljningar.

Regeringen har, med Anders Borg i spetsen, varit skeptiska till de utlåningar som sker till bostadsköpare. Man har infört bolånetak och talat om strikta amorteringskrav. Detta är faktorer som klart påverkar bo-marknaden. Dessutom innebär dessa åtgärdsförslag att man utesluter 57 procent av de i 25-års ålder som inte har kapitalinsatsen till en egen bostad. I gruppen 26-35 år handlar det om 38 procent. Just lånetaket har fått stark kritik och utgör risk för att unga istället tar blancolån för kapitalinsatsen och därför gör insatsen kontraproduktiv. I nuläget kan man se en stabil efterfrågan men ett fåtal objekt. Detta trycker upp priserna och bidrar till större svårighet för den som inte redan har en bostad att sälja.