nyheter

Finansinspektionen skeptisk till amorteringsfritt

I Sverige har man gått långt för att minska belåningsgraden för bostäder. När man valde att införa bolånetak, vilket innebär att man behöver ha kapital för kontantinsatsen, ville man kyla ner bostadsmarknaden. I dagsläget hävdar FI att genomsnittsbostaden är belånad till 70 procent av dess värde. Trots detta finns oro till följd av prisökningar. Detta innebär att bostaden kan ha övervärderats och att lånet faktiskt överstiger fastighetens värde. I kombination med långa återbetalningstider varnar FI för obalans i ekonomin.

Det har varit en förbättring i fråga om återbetalning av lån på bostäder men det är fortfarande endast 57 procent av låntagarna amorterar på sina lån. 2011 var siffran 43 procent. Lägst antal personer som amorterar finns i gruppen med lån under 75 procent av husets- eller lägenhetens värde. Omkring 40 procent av dessa personer betalar av på sina lån. Återbetalningstiderna är långa, omkring 150 år, vilket är en tidsperiod som kan innebära stora skillnader i fråga om värde på huset eller lägenheten. Risken är att bostaden vid försäljning är värd mindre än lånet. Från FI skulle man helst få en situation var man betalar sitt lån inom 50 år. Detta är en verklighet som är långt bort.