nyheter

Skärpta krav för lån

Den Svenska bostadsmarknaden har sedan en tid dragits med nedgång och bristande intresse för att köpa och sälja. Orsakerna till detta är många, men vi har kunnat se en viss återhämtning i statistik från booli.se. Åter verkar antalet objekt öka och försäljningarna gå snabbare igen. Erik Olsson, VD Erik Olsson Fastighetsförmedling, tror att en hel del av förklaringarna till nedgången kan ha psykologiska effekter. Det har varit stor oro i Europa under senaste året med katastrofala situationer i Grekland med flera. Detta påverkar också Svenska köpare som först nu kunnat släppa viss oro. Även Peter Storm, Södermäklarna, spår en ljus framtid vad gäller försäljningar.

Regeringen har, med Anders Borg i spetsen, varit skeptiska till de utlåningar som sker till bostadsköpare. Man har infört bolånetak och talat om strikta amorteringskrav. Detta är faktorer som klart påverkar bo-marknaden. Dessutom innebär dessa åtgärdsförslag att man utesluter 57 procent av de i 25-års ålder som inte har kapitalinsatsen till en egen bostad. I gruppen 26-35 år handlar det om 38 procent. Just lånetaket har fått stark kritik och utgör risk för att unga istället tar blancolån för kapitalinsatsen och därför gör insatsen kontraproduktiv. I nuläget kan man se en stabil efterfrågan men ett fåtal objekt. Detta trycker upp priserna och bidrar till större svårighet för den som inte redan har en bostad att sälja.