Blogg

Renovera ditt våtrum

Dokumentera renoveringen

När man renoverar våtrum är det viktigt att dokumentera så allt går rätt till!

 

” Sker våtrumsrenovering av ett företag är viktigt att kräva ett våtrumsintyg. Det är ett intyg som bevisar att renoveringen är utfört fackmannamässigt och att de följt de aktuella branschreglerna. Företag som är GVK-auktoriserade lämnar alltid detta intyg. Ett intyg där det framgår vilket material, vilka produkter och vilken teknik som används under renoveringen. Med denna auktorisation kan även stickprovskontroller ske för att kvalitén ska säkerställas. Eftersom försäkringsbolagen kräver att arbetet utförts fackmannamässigt för att de ska betala ut full ersättning vid vattenskada blir därmed intyget en säkerhet mot försäkringsbolagen. Dessutom värderas det positivt av mäklare vid eventuell försäljning.

Väljer ni istället att genomföra renoveringen själv bör detta dokumenteras. Skulle det uppstå en fuktskada kan du behöva bevisa att arbetet följt gällande byggregler och därmed utförts på ett fackmannamässigt sätt. I annat fall finns risken att ersättningsbeloppet minskas avsevärt. ”

För hela artikeln om våtrumsrenovering!